Największe struktury…
Astronomia / 7 listopada 2019

Największe struktury wyróżniane we Wszechświecie to włókna, nazywane też ścianami (ang. filaments, walls) i pustki (ang. voids). Włókna to zbiorowiska supergromad galaktyk, wyglądające jak nici. Największe znane włókno ma długość ok. 10 miliardów lat świetlnych. Wielka Ściana Herkules – Korona Północna i jest to jednocześnie największa znana struktura w obserwowalnym Wszechświecie. Z kolei pustki to przestrzeń między włóknami. Nie są oczywiście całkowicie puste, ale gęstość jest mniejsza niż 10% średniej gęstości Wszechświata. W największej znanej pustce, która ma 2 miliardy lat świetlnych średnicy, leży nasza Droga Mleczna – pustka KBC. Uważa się, że taka włóknista wielkoskalowa struktura Wszechświata wynika z fluktuacji kwantowych które wystąpiły krótko po Wielkim Wybuchu. Obszary o nieco większej gęstości szybciej zapadły się pod wpływem grawitacji, tworząc włókna i pozostawiając pustki pomiędzy sobą. Voids are believed to have been formed by baryon acoustic oscillations in the Big Bang, collapses of mass followed by implosions of the compressed baryonic matter. Starting from initially small anisotropies from quantum fluctuations in the early universe, the anisotropies grew larger in scale over time. Regions of higher density collapsed more rapidly under gravity, eventually resulting in the large-scale, foam-like structure or „cosmic web” of voids and galaxy filaments seen today. Voids located in high-density environments are smaller than voids situated in low-density spaces of the universe. #ciekawostki #astronomia #nauka Czytaj dalej...