Wielka Kometa 1744 była…

6 grudnia 2019

Wielka Kometa 1744 była niezwykłym zjawiskiem
Odkryta jeszcze w listopadzie 1743, przeszła blisko słońca i Ziemi, i osiągnęła dużą jasność. W momencie największego zbliżenia głowa komety widoczna była jeszcze przed zachodem słońca, na dziennym niebie. Największe wrażenie robił jednak jej długi ogon, którego widoczne gołym okiem struktury sięgały dalej niż 90 stopni kątowych, co oznaczało, że gdy już głowa schowała się za horyzontem, ogon jeszcze był widoczny na nocnym niebie. Początkowo widoczny był podwójny ogon, ale po minięciu Słońca jego struktura skomplikowała się i ostatecznie w lutym obserwowano wachlarz sześciu ogonów oddzielonych przerwami. Sześć jasnych pasm zanurzających się w horyzont stanowiło najniezwyklejszy widok. Zjawisko utrwalono na rysunkach i rycinach.

Sama struktura ogona jest dla astronomów dość zagadkowa. Możliwe że powstała w wyniku oddziaływania wiatru słonecznego i kilku następujących po sobie wyrzutów materii z jądra.
#astronomia #nauka #ciekawostki #kometa

No Comments

Comments are closed.